The actor to actor movie matrix database - Deja Scene
These two again!
Talk about Deja Scene
Jian dang wei ye

Jian dang wei ye (2011)

Rating: 2.4 of 10

Below is the list of the top billed actors that worked in Jian dang wei ye. When you find the person you are looking for, click on the link to view a list of actors they have worked with.


See full cast


submit to reddit Tweet this Share on facebook

Ye Liu as Mao Zedong

Has previous starred with Zeru Tao (2 movies), Xuebing Wang (2 movies), Xueqi Wang (2 movies), John Woo (2 movies), Guoli Zhang (2 movies), Mengwei Xie (2 movies), Simon Yam (3 movies), Hanyu Zhang (3 movies), Daniel Wu (3 movies)

Yun-Fat Chow as Yuan Shikai

Has previous starred with Ye Liu (2 movies), Simon Yam (3 movies), John Woo (4 movies)

Daniel Wu as Hu Shi

Has previous starred with Simon Yam (2 movies)

Danrong Wang as Dong Biwu

Edison Wang as Xiao Zisheng

Fan Xia as Zhang Shenfu

Has previous starred with Zheng Xu (2 movies)

Guoli Zhang

Has previous starred with Hanyu Zhang (4 movies)

Hanyu Zhang as Song Jiaoren

Has previous starred with Shan Zhang (2 movies)

Jia-yi Zhang as Li Dazhao

Has previous starred with Yi Zhang (2 movies)

John Woo as Lin Sen

Has previous starred with Guoli Zhang (2 movies), Hanyu Zhang (2 movies), Simon Yam (3 movies)

Jun Wu as Barber

Kai Tan as Chen Tanqiu

Kuirong Wang as Wu Tingfang

Leehom Wang as Lo Chia-lun

Mengwei Xie as Rickshaw Man

Ruixin Tong as Chen Gongbo

Shan Zhang as Zhang Boling

Shaoqun Yu as Mei Lanfang

Simon Yam as Zhang Jian

Has previous starred with Hanyu Zhang (2 movies)

Xiao Shen-Yang

Xiaoguang Yu as Liu Shaoqi

Xinjun Wang as Xu Chongzhi

Xuebing Wang as Bao Huiseng

Has previous starred with Xueqi Wang (2 movies), John Woo (2 movies), Guoli Zhang (2 movies), Hanyu Zhang (2 movies), Shan Zhang (2 movies)

Xueqi Wang as Cai Yuanpei

Has previous starred with Yi Zhang (2 movies), John Woo (2 movies), Guoli Zhang (2 movies), Shaoqun Yu (2 movies), Simon Yam (2 movies), Hanyu Zhang (3 movies)

Yang Yang as Yang Kaizhi

Yaoxuan Shu as Wu Bingxiang

Yi Zhang as Zhou Fohai

Zeru Tao as Zhang Xun

Has previous starred with Shaoqun Yu (2 movies), Xuebing Wang (2 movies), Xueqi Wang (2 movies), John Woo (2 movies), Hanyu Zhang (2 movies), Guoli Zhang (3 movies)

Zhen Yi as Bodyguard

Has previous starred with Shan Zhang (2 movies)

Zheng Xu

Has previous starred with Shan Zhang (2 movies), Jia-yi Zhang (2 movies)

See full cast